Таблична форма

Оскільки програма є системою управління базою даних, таблиця є чи не основною формою. Такі форми, як довідники і таблиці підбору товарів, журнали, табличні частини документів, виконані у вигляді таблиць.
Елементами керування в табличних формах є: меню і кнопки керування, контекстне меню. Структура таблиць, тобто перелік полів (колонок), не може бути змінена. Деякі таблиці можуть мати ієрархічну структуру, тобто елементи таблиці можуть групуватись. В цьому випадку дані можуть бути представлені як у вигляді ієрархічного списку, так і з вимкненою ієрархією.

Меню і кнопки керування

Налаштування

Кожне поле має реквізити (характеристики), які визначають, як поле буде представлено в екранній формі. Змінювати реквізити можна через "Меню" → "Налаштування"

Назва реквізиту Допустимі значення Опис
Назва колонки Текстове Виводиться на екран у вигляді заголовка відповідної колонки (поля)
Вирівнювання Вліво, Вправо, Центр Визначає вирівнювання елементів в колонці
Ширина Ціле число Встановлює ширину колонки в пікселях
Порядковий номер Ціле число Встановлює порядковий номер колонки в таблиці
Видима істина, хиба Якщо прапорець встановлено (істина), колонка стає видимою, якщо прапорець знятий (хиба), колонка буде прихованою
Розширювана істина, хиба Якщо прапорець встановлено (істина), колонка розширюється так, щоб таблиця зайняла увесь екран, якщо прапорець знятий (хиба), колонка має встановлену ширину
Переносить текст істина, хиба Якщо прапорець встановлено (істина), текст, що не вміщується в одному рядку, показується в два рядки, якщо прапорець знятий (хиба), текст, що не помістився в одному рядку, обрізається
З нового рядка істина, хиба Якщо прапорець встановлено (істина), значення поля завжди виводиться у другому рядку, якщо прапорець знятий (хиба), - в першому
Тип Текст, Ціле, Дійсне, Дата Встановлює формат, в якому значення поля показується на екрані

Фільтр

Функція фільтрації доступна в усіх таблицях і встановлює відбір елементів таблиці, що задовольняють значенню фільтра. Викликається через "Меню" → "Фільтр". Фільтр можна встановити по будь якому полю. Для цього в випадаючому списку необхідно вибрати потрібне поле, а у вікні "Значення фільтру" ввести критерій для відбору.

Фільтр відбере значення по принципу "підрядок в рядку". Скинути фільтр можна шляхом натискання на "х" у правому нижньому куті.

Створити нову групу

Опція доступна в ієрархічних таблицях. Як зазначалось вище, дані можуть бути об'єднані в групи і відповідним чином бути представлені на екрані. Для створення групи елементів існує пункт меню "Створити нову групу". Для створення нової групи, після вибору цього пункту, необхідно ввести назву групи і натиснути "ОК".

Всередині групи можна створити ще одну групу, в ній — ще одну і т. д. Кількість вкладених рівнів не обмежена. Для більш зручної роботи з ієрархічними таблицями ми створили панель навігації. Просто тапніть на назві групи, яку хочете відкрити.

Додавання елементу в таблицю

Для додавання елементу таблиці використовується кнопка "+". Вона розташована в правому верхньому куті на екрані. При натискання на неї з'являється діалогове вікно додавання нового елементу, а в журналах — створюється новий документ

Ієрархія

Для включення або виключення режиму ієрархічного представлення даних в таблицях з ієрархічною структурою використовуються кнопка "Ієрархія" або відповідний пункт меню. Послідовним натисканням на неї, або активацією (деактивацією) відповідного пункту меню, включається або вимикається режим ієрархічного представлення даних.

Сортування

Дані можуть бути відсортовані по будь якій колонці таблиці. Для цього достатньо натиснути на заголовку колонки. При цьому в рядку заголовку з'явиться стрілка, що вказує порядок сортування. Якщо стрілка направлена вниз, то порядок — за зростанням, якщо вверх — за зменшенням, якщо відсутня — у порядку додавання елементів. При цьому групи елементів завжди показані зверху. Встановлений порядок сортування зберігається в усіх таблицях при виході із таблиці або із програми. Змінити його можна, лише обравши інший порядок сортування.

Контекстне меню

Контекстне меню в різних таблицях має різний склад, який визначається тим, які саме дії програмно дозволені для об'єкту контекстного меню. Склад і призначення кожного виду контекстного меню буде розглянуто при описанні самих табличних форм.