Налаштування та сервіси

Документи

Прапорці Рахунок в Закупівлях та Рахунок в Продажах

За замовчуванням закладка “Рахунок” прихована в документах Закупка та Продаж.

Активація даних прапорців зробить цю закладку видимою за замовчуванням. Закладки “Рахунок” не ініціює транзакції у регістрах, а виступає скоріше довідковою інформацією. Дані із закладки “Рахунок” можуть бути скопійовані в закладку “Накладна” за допомогою меню. Для рахунку також існує своя форма друку. Якщо рахунком ви користуєтесь час від часу, ці прапорці можете відключити і користуватися прапорцем “Показати рахунок” в закладці “Деталі” документів “Закупівля” і “Продаж”.

Склад за замовчуванням

Також можна встановити склад “за замовчуванням”, тобто місце зберігання товарів, яке буде вибрано у відповідному полі при створенні нового документу “Закупівля” або “Продаж”.

Реквізити друку

Наша фірма

Поле для зберігання назви фірми. Використовується для створення форм друку.

Адрес

Поле для зберігання адреси. Використовується для створення форм друку.

Телефон

Поле для зберігання номера телефону. Використовується для створення форм друку.

Архівування і відновлення

Виконати архівування

Запуск процедури архівування даних.

Відновити дані із архіву

Запуск процедури відновлення даних з архіву, що раніше був збережений.

Розташування архівів

Встановлює шлях для збереження архівів (майте на увазі, якщо вказати .../Android/data/com.bizakk.salesman/files/backups,

то при видаленні програми будуть видалені і усі архіви, тому оберіть інший шлях, наприклад, просто .../salesman/files/backups).

Кількість архівів

Встановлює максимальну кількість архівних файлів, після якого файли починають ротуватися (найновіший файл заміщує найстаріший).

Прапорець Архівування при виході

Активує функцію автоматичного створення архіву при закритті програми.

Експорт & Імпорт

Процедура експорту та імпорту проводиться у форматі CSV (Comma Separated Values). Експортовані довідники можуть бути відредаговані у будь якому текстовому редакторі, або в електронній таблиці. Зазначте, що якщо значення полів містять коми, то їх (значення) обов'язково потрібно взяти у подвійні лапки. Крім того, не можна міняти імена файлів довідників. Те ж стосується назви полів (тобто структури довідників). Структура має залишатись такою, яка описана в розділі ”Довідники”. Враховуйте це при їх коригуванні. Імена файлів довідників такі:

 • ref_item.csv — довідник “Товари”
 • ref_counterpart.csv — довідник “Контрагенти”
 • ref_stockroom.csv — довідник “Склади”
 • ref_price_type.csv — довідник “Ціни продажу”

Експорт

Запуск процедури експорту довідників.

Виберіть довідники, які потрібно експортувати, та натисніть Експорт.

Імпорт

Запуск процедури завантаження довідників. Імпорт проводиться в режимі синхронізації, що означає:

 • якщо файл, що імпортується, містить запис із тим же ідентифікатором (колонка “_id”), що і запис у базі даних, то запис з файлу, що імпортується, заміщує запис в базі даних
 • якщо файл, що імпортується, містить запис із порожнім значенням поля ідентифікатора (колонка “_id”), то запис додається в базу даних як новий, навіть не зважаючи на те, що в довіднику можливо уже є елемент з такою ж назвою

Тому при роботі із довідниками будьте уважні. Для того, щоб записи не дублювались (тобто не з'являлись однакові записи з різними ідентифікаторами), виконуйте повний цикл кожного разу, коли працюєте з довідником, а саме:

 • провести експорт (вивантаження) довідника (довідників)
 • відкоригувати дані в електронній таблиці або текстовому редакторі (не міняйте поле “_id”)
 • додати нові записи (поле “_id” залишити пустим)
 • помістити відредаговані CSV файли в папку для файлів, що імпортуються
 • провести імпорт (завантаження) довідника (довідників)

Також майте на увазі, що архіви бази даних разом із документами містять і довідники. Тому при відновленні даних з архіву будуть втрачені зміни у імпортованих довідниках, які були зроблені після створення архіву, я якого робиться відновлення. Щоб уникнути ризику втрати даних, після імпорту довідників проведіть ще одне архівування бази даних.

Шлях для експорту

Встановлює шлях, куди вивантажуються довідники (зазначте, що якщо вказати .../Android/data/com.bizakk.salesman/files/export,

то при видаленні програми будуть видалені і усі файли довідників. Тому, якщо файли необхідно зберегти, виберіть інший шлях, наприклад, просто .../salesman/files/export).

Шлях для імпорту

Встановлює шлях, звідки завантажуються довідники (зазначте, що якщо вказати .../Android/data/com.bizakk.salesman/files/import,

то при видаленні програми будуть видалені і усі файли довідників. Тому, якщо файли необхідно зберегти, виберіть інший шлях, наприклад, просто .../salesman/files/import).

Переміщення елементів довідників з однієї папки в іншу

Процедуру експорту/імпорту можна використовувати для переміщення елементів довідника, що має ієрархічну структуру, з однієї папки в іншу. Алгоритм наступний:

 • провести експорт (вивантаження) довідника (довідників)
 • відкрити CSV файл в електронній таблиці
 • знайти і скопіювати в буфер обміну значення поля “_id” папки, куди має бути переміщений елемент довідника
 • вставити це значення в поле “parent” запису, який потрібно перемістити
 • помістити відредаговані CSV файли в папку для файлів, що імпортуються
 • провести імпорт (завантаження) довідника (довідників)

Регістри

Перепровести документи

Виконує “перепроведення” документів. Перепроведення необхідно проводити в разі, якщо було внесено виправлення в існуючі документи “заднім числом”, що може привести до неправильного списання собівартості товарів.

Прапорець Транзакції регістрів

Вмикає/вимикає появу в контекстному меню журналу документів пункту “Транзакції” (службова опція).

Інше

Прапорець діалогу Помічник-вітання

При активації опції "Помічник-вітання" при старті програми в головному вікні з'являється діалогове вікно з корисною інформацією. Якщо цю опцію виключити, відповідно, вікно з'являтися не буде.

Прапорець діалогу Попередження втрати архівів

Якщо прапорець активовано, то в разі збереження архівів в папку, яка при видаленні програми також видаляється (тобто папка, в яку зберігаються архіви, знаходиться всередині папки .../Android/data/com.bizakk.salesman/...), вам буде видаватися відповідне нагадування. Якщо прапорець зняти, нагадування видаватися не буде.

Прапорець Показувати видалені

Вмикає/вимикає опції показу видалених документів та елементів довідників.

Відправити лог

В програмі ведеться журнал реєстрації деяких програмних подій (лог), який допомагає розробникам виявляти та виправляти помилки, що виникають при роботі з програмою. При виборі опції "Відправити лог" цей журнал відправляється на сайт розробників. Ви можете допомогти проекту, якщо при виникненні помилки скористаєтесь цією функцією. Бажано це зробити одразу після виникнення помилки, оскільки журнал "ротується", і інформація про помилку може бути втрачена.

Про програму

Виводить номер версії та адресу нашого сайту.