Звіти

Налаштування

 • "З" — встановлює початкову дату періоду, за який створюється звіт
 • "По" — встановлює кінцеву дату періоду, за який створюється звіт
 • "Товар" — поле для вибору товару, для якого створюється звіт. Можна вибрати як групу товарів (довгий тап на назві групи), так і всі товари (якщо залишити поле порожнім; майте на увазі, що на відміну від інших звітів, Картка товару може бути сформована тільки для одного товара)
 • "Місце зберігання" — поле для вибору складу, для якого створюється звіт. Можна вибрати як групу складів (довгий тап на назві групи), так і всі склади (якщо залишити поле порожнім). В розрізі складів формується тільки кількісний облік
 • "Контрагент" — поле для вибору контрагента, для якого створюється звіт. Можна вибрати як групу контрагентів (довгий тап на назві групи), так і всіх (якщо залишити поле порожнім)
 • "Показати лише залишки на кінець" — при виборі даної опції в "Обіговій відомості" показуються тільки залишки на кінець
 • "Деталізувати" — при виборі цієї опції звіт "Борги" формується в розрізі первинних документів
 • "Не показувати колонку Валовий дохід" — при виборі цієї опції в звіті "Продажі" не виводиться відповідна колонка
 • "Не показувати колонку Рентабельність продажів" — при виборі цієї опції в звіті "Продажі" не виводиться відповідна колонка

Кнопка "СФОРМУВАТИ"

Формує звіт після встановлення "Налаштувань"

Картка товару

Звіт показує залишок товару на початок встановленого періоду, рух за період, поточний залишок на моменти, коли проводились операції з даним товаром, і залишок на кінець періоду.

У вікні "Налаштування" встановіть період, оберіть товар і тапніть "СФОРМІВАТИ". Для зміни налаштувань тапніть "Налаштування" і внесіть необхідні зміни. Поле "Товар" не може бути пустим і не може містити групу товарів.

Обігова відомість

Звіт показує залишки товарів на початок періоду, надходження та вибуття за період і залишки на кінець. Якщо поле "Товар" в "Налаштуваннях" залишити пустим, звіт буде сформовано по усім товарам. Можна також вибрати групу товарів (довгий тап на назві групи). Кількісний звіт також може бути сформовано в розрізі складів. В "Налаштуваннях" також доступна опція показу тільки поточного залишку. Для цього слід поставити прапорець у відповідному віконці.

Борги

Даний звіт призначений для відображення заборгованостей, що виникають у зв'язку з придбанням та продажем товарів. Для того щоб його сформувати, оберіть "Борги" в списку "Звіти", встановіть період і сформуйте звіт, натиснувши кнопку "СФОРМУВАТИ". Якщо ви не обрали контрагента, звіт буде сформовано по усіх контрагентах, по яких був рух, або існували заборгованості за вибраний період. Можна вибрати також і групу контрагентів (довгий тап на назві групи). Якщо необхідно внести зміни в налаштування звіту, натисніть "Налаштування". З'явиться вікно налаштувань. Можна змінити період, обрати або змінити контрагента. Також можна деталізувати звіт, поставивши прапорець у відповідному віконці. В цьому випадку рух заборгованостей буде показано в розрізі документів).

Аналіз продажів

Звіт допомагає проаналізувати продажі по декільком критеріям. Формується в розрізі всіх, групи товарів або по одному обраному товару. Також можна формувати звіт як в цілому по усім продажам, так і вибираючи дані для конкретного контрагента (групи контрагентів). Звіт має п'ять колонок з даними:

 • Об'єм продаж показує, на яку суму було продано тих або інших товарів. Більш інформативною, можливо, є остання колонка, яка показує питому вагу продажів даного товару в загальному об'ємі продажів.
 • Собівартість проданих товарів — у програмі списання собівартості проводиться методом середньозваженої.
 • Валовий дохід показує перевищення об'єму продажів товару (товарів) над його (їх) собівартістю.
 • Рентабельність продажів розраховується як відношення валового доходу до об'єму продажів.
 • В загальному підсумку — питома вага продажу даного товару у загальному підсумку продажів.

Можна формувати також коротку форму звіту (без будь якої з двох останніх колонок), встановивши відповідні прапорці в "Налаштуваннях".

Рахунок торгівлі, прибутків та збитків

Рахунок торгівлі, прибутків та збитків є центральним звітом програми. Він показує суму перевищення вартості продажу товарів над їх собівартістю. Собівартість представлена у вигляді традиційної формули: Собівартість проданих товарів = залишок на початок + закупки за період - залишок на кінець.

Відкрийте звіт (натисніть на його назві). З'явиться віконце налаштувань. Встановіть період і натисніть "СФОРМУВАТИ".