Довідники

В програмі передбачені чотири довідника:

 • "Товари" — ієрархічний, призначений для зберігання номенклатури товарів та послуг, що використовуються для ведення бізнесу
 • "Контрагенти" — ієрархічний, призначений для зберігання інформації про покупців та постачальників
 • "Місця зберігання" — ієрархічний, перелік складів та місць знаходження товарів
 • "Ціни продажу" — категорії цін і методи їх розрахунку

Для вибору довідника потрібно в головному вікні натиснути список, що розкривається, "Довідники", а потім обрати потрібний.

Товари

Структура

Назва поля Тип Описання
_id INTEGER Ідентифікатор, службове поле
name TEXT Назва товару
deleted BOOLEAN Ознака видалення, службове поле. Якщо значення true, то запис вважається видаленим
parent TEXT Службове поле. Ідентифікатор групи, до якої належить запис. Якщо поле пусте, то запис належить кореневій директорії
is_group BOOLEAN Службове поле. Містить ознаку того, чи не є запис групою елементів довідника. Якщо значення поля true, то запис є групою, якщо false, то запис є звичайним елементом довідника
sku TEXT Значення штрих-коду
service BOOLEAN Ознака послуги. Якщо значення поля true, то елемент довідника є послугою, якщо false, то запис є матеріальним ресурсом
purchasing_price REAL Закупівельна ціна
pack REAL Інформаційне поле, кількість одиниць товару в упаковці

Робота з довідником

Враховуючи те, що довідник "Товари" є табличною формою з ієрархічною структурою, відповідно, в ньому доступні всі елементи управління для такої табличної форми. А саме: пункти меню (і кнопки панелі управління) "Налаштування", "Фільтр", "Створити нову групу", "Ієрархія" і додавання нового елементу ("+")

Додавання елементу довідника

Для додавання елементу довідника використовується кнопка "+". Вона розташована у правому верхньому куті на екрані.

При натисканні на неї з'являється діалогове вікно додавання нового елементу.

 • "Назва" — обов'язковий параметр, не повинен бути порожнім
 • "Послуга" — інформаційне поле, при встановленні прапорця даний елемент вважається послугою. Порядок обліку та обробки послуг
 • "SKU" — значення штрих-коду, необов'язковий параметр
 • "Закупівельна ціна" — містить значення ціни закупівлі, використовується при розрахунку цін продажу по алгоритму: ціна продажу = закупівельна ціна * коефіцієнт. Ціни продажу і їх коефіцієнти зберігаються в довіднику "Ціни продажу"
 • "Фасовка" — інформаційне поле, кількість одиниць товару в упаковці
 • Кнопка "Авторозрахунок" — використовується для автоматичного розрахунку цін продажу по приведеному вище алгоритму. Для того щоб використовувати цю функцію, необхідно в довіднику "Ціни продажу" додати принаймні один елемент і коефіцієнт для нього

Для збереження елементу в довіднику необхідно натиснути кнопку "ОК". Кнопка "Відміна" закриє діалогове вікно без збереження змін.

Товар чи послуга? У чому відмінність

В яких випадках слід встановити прапорець "Послуга"? Який порядок обліку елементів, що помічені цим прапорцем? Відмінності полягають ось у чому:

 1. Послуги не показуються в таблиці підбору товарів в документах "Закупівля" та "Переміщення товарів". Це означає, що послугу не можна оприбуткувати. Тому, якщо ви закуповуєте послуги (або роботи), які згодом перепродаєте, прапорець "Послуга" для таких елементів встановлювати не потрібно. Обліковуйте їх як звичайні товари.
 2. В документі "Продаж" послуги проводяться як звичайний товар, але по регістрах обліку проводиться тільки сума.
 3. В таких звітах як "Картка товару" і "Обігова відомість" дані елементи не виводяться, оскільки по ним не ведеться кількісний облік та не формується собівартість.
 4. У звітах "Борги" та "Рахунок торгівлі, прибутків та збитків" враховані суми продажу послуг.
 5. В звіті "Продажі", оскільки собівартість послуг дорівнює нулю, колонки "Собівартість" і "Рентабельність продажів" не несуть корисної інформації

Контекстне меню

Контекстне меню викликається довгим тапом на елементі довідника і містить два пункти:

 • "Змінити" — редагує обраний елемент
 • "Видалити" або "Відновити" — в залежності від того, чи об'єкт (обраний елемент довідника) видаленим чи ні

Також відзначимо, що для редагування елементу довідника достатньо просто тапнути на ньому.

Сортувати елементи довідника можна по будь якій колонці..

Контрагенти

Структура

Назва поля Тип Описання
_id INTEGER Ідентифікатор, службове поле
name TEXT Назва контрагента
deleted BOOLEAN Ознака видалення, службове поле. Якщо значення поля true, то запис вважається видаленим
parent TEXT Службове поле. Ідентифікатор групи, до якої належить запис. Якщо поле пусте, то запис належить кореневій директорії
is_group BOOLEAN Службове поле. Містить ознаку того, чи не є запис групою елементів довідника. Якщо значення поля true, то запис є групою, якщо false, то запис є звичайним елементом довідника
phone TEXT Номер телефону контрагента
address TEXT Адреса контрагента

Робота з довідником

Робота з довідником "Контрагенти" нічим не відрізняється від роботи з довідником "Товари".

Додавання елементу довідника

Для додавання елементу довідника використовується кнопка "+". Вона розташована у правому верхньому куті на екрані. При натисканні на неї з'являється діалогове вікно додавання нового елементу.

 • "Назва" — обов'язковий параметр, не може бути пустим
 • "Адреса" — адреса контрагента, необов'язковий параметр
 • "Телефон" — номер телефону контрагента, необов'язковий параметр

Для збереження елементу в довіднику необхідно натиснути кнопку "ОК". Кнопка "Відміна" закриє діалогове вікно без збереження змін.

Контекстне меню

Контекстне меню таке ж, як в довіднику "Товари". Також зазначимо, що для редагування елементу довідника достатньо просто тапнути на ньому.

Сортувати елементи довідника можна по будь якій колонці..

Місця зберігання

Структура

Назва поля Тип Описання
_id INTEGER Ідентифікатор, службове поле
name TEXT Назва місця зберігання
deleted BOOLEAN Ознака видалення, службове поле. Якщо значення поля true, то запис вважається видаленою
parent TEXT Службове поле. Ідентифікатор групи, до якої належить запис. Якщо поле пусте, то запис належить кореневій директорії
is_group BOOLEAN Службове поле. Містить ознаку того, чи не є запис групою елементів довідника. Якщо значення поля true, то запис є групою, якщо false, то запис є звичайним елементом довідника

Робота з довідником

Робота з довідником "Місця зберігання" нічим не відрізняється від роботи з довідником "Товари".

Додавання елементу довідника

Для додавання елементу довідника використовується кнопка "+". Вона розташована у правому верхньому куті на екрані. При натисканні на неї з'являється діалогове вікно додавання нового елементу.

 • "Назва" — обов'язковий параметр, не може бути пустим

Для збереження елементу в довіднику необхідно натиснути кнопку "ОК". Кнопка "Відміна" закриє діалогове вікно без збереження змін.

Контекстне меню

Контекстне меню таке ж, як в довіднику "Товари". Також зазначимо, що для редагування елементу довідника достатньо просто тапнути на ньому.

Сортувати елементи довідника можна по будь якій колонці..

Ціни продажу

Структура

Назва поля Тип Описання
_id INTEGER Ідентифікатор, службове поле
name TEXT Назва категорії цін
deleted BOOLEAN Ознака видалення, службове поле. Якщо значення поля true, то запис вважається видаленою
multiplier REAL Коефіцієнт

Робота з довідником

Довідник призначений для зберігання інформації про ціни продажу і відповідні коефіцієнти, що приймають участь в алгоритмі їх розрахунку. Алгоритм наступний: Ціна продажу = Закупівельна ціна (зберігається в довіднику "Товари") * коефіцієнт. Розрахунок цін проводиться також в довіднику "Товари" після додавання нових категорій цін продажу.

Довідник не є ієрархічним. Дані НЕ можуть бути представлені у вигляді ієрархічного списку. В довіднику не дозволено створювати групу елементів.

В довіднику доступні такі елементи управління: пункти меню (та кнопки панелі управління) "Налаштування", "Фільтр", і додавання нового елементу "+".

Додавання елементу довідника

Для додавання елементу довідника використовується кнопка "+". Вона розташована в правому верхньому куті на екрані. При натисканні на неї з'являється діалогове вікно додавання нового елементу.

 • "Назва" — обов'язковий параметр, не може бути пустим
 • "Коефіцієнт" — необов'язковий параметр, слід вводити у тому випадку, якщо використовується автоматичний перерахунок цін по встановленому алгоритму. Якщо дане поле обнулити, процедура авторозрахунку також обнулить і відповідну ціну продажу.

Для збереження елементу в довіднику необхідно натиснути кнопку "ОК". Кнопка "Відміна" закриє діалогове вікно без збереження змін.

Контекстне меню

Контекстне меню таке ж, як в довіднику "Товари". Також зазначимо, що для редагування елементу довідника достатньо просто тапнути на ньому.

Сортувати елементи довідника можна по будь якій колонці..