Вступ

Даний програмний продукт є спрощеною обліковою системою для обліку руху товарів та послуг. Окрім руху товарів також в системі обліковуються заборгованості в розрізі первинних документів (закупівель та продаж). Дана програма призначена для використання самозайнятими особами в сфері торгівлі і надання послуг, які не використовують найманої праці, не ведуть повноцінного бухгалтерського обліку, не проводять валютних операцій. Програма дозволяє лише обліковувати рух товарів і заборгованостей в розрізі первинних документів.

В програмі доступні чотири довідника ("Товари", "Контрагенти", "Місця зберігання" запасів товарів (склади) та "Ціни продажу"),

чотири документа ("Закупівля", "Продаж", "Оплата" і "Переміщення товарів")

та п'ять звітів ("Картка товару", "Обігова відомість", " Заборгованості", "Рахунок торгівлі, прибутків та збитків" (звіт про доходи), та "Аналіз продажів").

Також є розділ налаштувань та сервісних функцій.